Jag är född på Åland 1941.

Efter studier och diverse arbeten i Sverige har jag sedan 1969 varit verksam på heltid som bildkonstnär på Åland.

Mestadels har jag arbetat med måleri men också med träreliefer och grafik. Jag har smyckat privata och offentliga byggnader på Åland, bland annat med väggmålningar i Ålands Självstyrelsegård och träreliefer i Ålands museum.

I tio år har jag varit verksam som lärare med kurser i måleri och teckning.